Author Archive | Good Governance

Sociale media – vloek of zegen voor een Boardroom?

Gespannenheid in de Boardroom die uitmondt in een crisis is een oud thema. Daar waar mensen samen komen, inzichten en belangen verschillen, als men zaken voor elkaar moet krijgen en als externen meekijken zal altijd spanning ontstaan. In menige Boardroom klinkt vanouds het devies om spanningen binnenskamers en in betrekkelijke stilte op te lossen. De […]

Continue Reading
Groepsgesprek in Stedelijk

Reflectie voor bestuurders

Governance en reflectie voor bestuurders Beyond Consultancy organiseert gesprekken voor reflectie tussen bestuurders waarin ontmoeting rond een bestuurlijk vraagstuk centraal staat. Begeleiding door ervaren facilitators, aanbevolen door GoodGovernance.NU. Kern van de opzet is gezamenlijke ontdekking van nieuwe benaderingen door reflectie. Klik hier voor de informatiefolder over de aanpak en inschrijving. De samenstelling van de groepen begint […]

Continue Reading

Toezicht in de social profit – de hybride opgave tussen organisatie en burger

Recent was ik als toezichthouder betrokken bij de beëindiging van een welzijnsorganisatie en het faillissement van een zorginstelling. Hoe ga je hier vanuit je professionaliteit en vooral je persoonlijkheid mee om? Is je beleid als toezichthouder anders dan bij een profit organisatie? Van wie is de organisatie? Een zeer belangrijke vraag die het verschil bepaalt […]

Continue Reading
Wijnand Nuijts

Wijnand Nuijts: organiseer je eigen tegenspraak

Belangrijkste is dat je je eigen tegenspraak moet organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘outsider’s view’, ‘dialectical inquiry’ te organiseren of per toerbeurt een ‘advocaat van de duivel’ aan te wijzen. Op deze manier wordt er kritisch nagedacht zonder dat een persoon het stigma krijgt van drammer. Ook moeten zowel de RvB als de RvC […]

Continue Reading
hanshoek-foto3

Hans Hoek: confrontaties aandurven

Het gaat goed als een bestuurder zich realiseert dat hij niet de wijsheid in pacht heeft, dat er altijd tegenargumenten zijn. En als een toezichthouder kritisch blijft kijken, ongeacht de druk. Dat betekent dat de Raad van Toezicht af en toe een conflict met de Raad van Bestuur zal hebben. Je moet accepteren dat dit […]

Continue Reading
jan eijsbouts

Jan Eijsbouts: van kartelafspraken naar good governance

Het was de bedoeling dat de BU’s meer zelfstandigheid zouden krijgen. Maar als je dat doet zonder een gezamenlijke bestuurscultuur, een algemene ‘set of values’ dan loop je een risico. Dat bleek ook zo. (..) Wat ik vanuit een governance oogpunt wilde was iets heel onconventioneels: een governance aanpak die verboden kartelafspraken zou gaan voorkomen.

Continue Reading

Pin It on Pinterest