Tag Archives | vrije ruimte

jan eijsbouts

Jan Eijsbouts: van kartelafspraken naar good governance

Het was de bedoeling dat de BU’s meer zelfstandigheid zouden krijgen. Maar als je dat doet zonder een gezamenlijke bestuurscultuur, een algemene ‘set of values’ dan loop je een risico. Dat bleek ook zo. (..) Wat ik vanuit een governance oogpunt wilde was iets heel onconventioneels: een governance aanpak die verboden kartelafspraken zou gaan voorkomen.

Continue Reading
Wim Dik

Wim Dik: ruimte voor ondernemendheid

In een land met al die ‘ikkers’ moet governance ontplooiing mogelijk maken. Het land is verwend en verwacht van de overheid overal oplossingen voor. Voor groepsdruk in een Raad van Commissarissen moet een oplossing komen en je moet groepsdruk vanuit de eigen organisatie onderkennen als iets waar een governance-probleem achter kan schuilgaan. Het beste systeem […]

Continue Reading

Pin It on Pinterest