Waarom ‘Good Governance’?

Ook verrast en verwonderd door de berichtgeving over de Nederlandse governance praktijk? Bijna ga je denken dat bestuurders er op uit zijn om zichzelf te verrijken, excessen te laten voortwoekeren en zich niet bekommeren over schade aan het maatschappelijk vertrouwen.
Lees verder…

GG-man-front-1920x924

Dilemmasessies:

Good Governance.NU organiseert een intensieve dialoog tussen adviseurs en bestuurders over de druk in de bestuurskamer in situaties dat het er werkelijk om gaan spannen.

In oktober begon een nieuwe reeks met Bernard Wientjes, in november gevolgd door Gerrit Zalm. De volgende editie, met Claudia Zuiderwijk, vindt plaats op 4 december bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Lees verder ..

Voor wie?

We richten ons tot ambitieuze bestuurders en managers die in ethiek en ‘goed bestuur’ een bron van nieuwe mogelijkheden en innovatie zien, zowel voor hun onderneming als voor zichzelf. Ondernemendheid in een verantwoord kader is de basis voor duurzaam succes.
Lees verder…

slurf-straat-front-1920x921

Good Governance Alignment

We werken aan een ‘Good Governance Alignment Picture‘, of ‘GGAP-survey’. Het doel van deze survey is de RvB en RvC / RvT op een snelle, goedkope en pragmatische manier een (high level) inzicht te geven in de mate waarin verschillende doelgroepen het uitgezette sociale beleid begrijpen, onderschrijven en ernaar handelen.
lees meer 

Good?Governance in de bestuurskamer

In iedere bestuurskamer komt bij tijd en wijle een heikele kwestie aan de orde. Wat is in dat geval Good Governance? Ben je bestuurder, dan zie je andere aspecten dan de toezichthouder, of de bestuurssecretaris.

GoodGovernance.NU biedt u de gelegenheid om in de hectiek van alledag  diepgaand te sparren om ieders gezichtspunt in kaart te brengen! In onze dilemmasessies onderzoeken we relevante cases vanuit ieders gezichtspunt. Een unieke gelegenheid om de diversiteit in invalshoeken concreet te krijgen. Lees meer: Dilemmasessies GGNU

Sociale media – vloek of zegen voor een Boardroom?

Gespannenheid in de Boardroom die uitmondt in een crisis is een oud thema. Daar waar mensen samen komen, inzichten en belangen verschillen, als men zaken voor elkaar moet krijgen en als externen meekijken zal altijd spanning ontstaan. In menige Boardroom klinkt vanouds het devies om spanningen binnenskamers en in betrekkelijke stilte op te lossen. De […]

Tussen ‘Angels’ en ‘Het Kwaad’ – persoonlijke keuzes bij Good Governance

Gewenning aan ‘Angels’ Wat denk jij bij de stelling dat onze tijd democratischer, rechtvaardiger en minder gewelddadig is dan ooit? Toen ik die stelling onlangs las moest ik denken aan de verzuchtingen om me heen: “in wat voor wereld zijn we terecht gekomen?”. Wat we sinds ‘9/11’ in de Westerse wereld meemaken schokt historisch gegroeide […]

Reflectie voor bestuurders

Governance en reflectie voor bestuurders Beyond Consultancy organiseert gesprekken voor reflectie tussen bestuurders waarin ontmoeting rond een bestuurlijk vraagstuk centraal staat. Begeleiding door ervaren facilitators, aanbevolen door GoodGovernance.NU. Kern van de opzet is gezamenlijke ontdekking van nieuwe benaderingen door reflectie. Klik hier voor de informatiefolder over de aanpak en inschrijving. De samenstelling van de groepen begint […]

Toezicht in de social profit – de hybride opgave tussen organisatie en burger

Recent was ik als toezichthouder betrokken bij de beëindiging van een welzijnsorganisatie en het faillissement van een zorginstelling. Hoe ga je hier vanuit je professionaliteit en vooral je persoonlijkheid mee om? Is je beleid als toezichthouder anders dan bij een profit organisatie? Van wie is de organisatie? Een zeer belangrijke vraag die het verschil bepaalt […]

Meer verhalen? Lees ze hier.

Pin It on Pinterest