Nieuwe verwachtingen van organisaties

Stel dat u eindverantwoordelijk bent voor een organisatie(onderdeel), als bestuurder, toezichthouder, directeur. Of dat het (ook) uw taak is om de beslissers te beïnvloeden, om u te bemoeien met de besluitvorming.

Merkt u dat er de laatste jaren andere eisen aan uw organisatie gesteld worden, zoals milieukwesties, andere samenwerking met business partners, nieuwe regels vanuit de overheid?

Natuurlijk kunnen organisaties verschillende waarden belangrijk vinden. Maar hoe hanteer je de onvermijdelijke dilemma's waartoe verschillende waarden leiden?


Komen de juiste vragen aan de orde?

Welke kwesties er in uw organisatie spelen is niet eenduidig. Het hangt af van je rol en positie in het governance spel. En daar zit de kneep: wie praten er mee, wie neemt of krijgt invloed?

In de hectiek van alledag blijven bestuurders en toezichthouders wel eens hangen in hun eigen opvattingen, of is er geen tijd om input van anderen mee te wegen.

Waar vind je als drukbezette eindverantwoordelijke tijd en gelegenheid om met anderen te sparren om de kwestie ook van een andere kant te kunnen bekijken?


De dialoog een nieuwe wending geven

De Stichting GoodGovernance.NU wil de positieve kracht van goed organisatiebestuur (Good Governance) versterken. Daartoe ontplooit zij allerlei initiatieven om de dialoog over Good Governance een nieuwe wending te geven. U kunt op de site verslagen lezen van de interviews, onze publicaties zien, en informatie over onze bijeenkomsten. Dit platform biedt vele betrokkenen, van bestuurders tot bestuursadviseurs, van toezichthouders tot bestuurssecretarissen, gelegenheid om het gesprek over Good Governance van diverse invalshoeken te voeren.