Waarom “Good Governance”?

Ook verrast en verwonderd door de berichtgeving over de Nederlandse governance praktijk? Bijna ga je denken dat bestuurders er op uit zijn om zichzelf te verrijken, excessen te laten voortwoekeren en zich niet bekommeren over schade aan het maatschappelijk vertrouwen.
Lees verder…

Good Governance Alignment

We werken aan een ‘Good Governance Alignment Picture‘, of ‘GGAP-survey’. Het doel van deze survey is de RvB en RvC / RvT op een snelle, goedkope en pragmatische manier een (high level) inzicht te geven in de mate waarin verschillende doelgroepen het uitgezette sociale beleid begrijpen, onderschrijven en ernaar handelen.
lees meer 

Good?Governance in de bestuurskamer

In iedere bestuurskamer komt bij tijd en wijle een heikele kwestie aan de orde. Wat is in dat geval Good Governance? Ben je bestuurder, dan zie je andere aspecten dan de toezichthouder, of de bestuurssecretaris.

GoodGovernance.NU biedt u de gelegenheid om in de hectiek van alledag  diepgaand te sparren om ieders gezichtspunt in kaart te brengen! In onze dilemmasessies onderzoeken we relevante cases vanuit ieders gezichtspunt. Een unieke gelegenheid om de diversiteit in invalshoeken concreet te krijgen. Lees meer: Dilemmasessies GGNU