Waarom Good Governance?

Ons initiatief is een constructieve reactie op de verhalen in de media over het misgaan van Governance. Mogen we wel conclusies verbinden aan affaires die aan de oppervlakte komen?  Natuurlijk moeten schandalen aan het licht komen, dan kan er wat gebeuren. Maar het is niet genoeg om zondebokken aan te wijzen of slachtoffers te benoemen. Het gaat erom Governance structureel aan de orde te stellen. Dat willen we met dit initiatief: belangrijke vragen aan de orde laten komen. Hoe komt het dat iets dat iedereen wil (GoodGovernance) toch blijkbaar niet vanzelfsprekend is? Is Good Governance misschien een waarde in zichzelf? En, voor ons belangrijk, bestaat er tegenover het nieuws over wat er misgaat wel voldoende belangstelling voor de vele bestuurders die Good Governance gewoon in praktijk brengen? Wat is hùn verhaal? Is het niet hoog tijd voor systematische aandacht voor hoe bestuurders omgaan met dilemma’s, voor factoren die Good Governance bevorderen? Zijn daar misschien hulpmiddelen voor? Rond vragen waarvoor dringend aandacht nodig is zien we tot nog toe een leemte. We hopen dat dit platform tegemoet komt aan de behoefte aan discussie, aanscherping van inzicht en onderbouwing van vertrouwen in de mogelijkheden van good governance. Zie verder onze thema’s, FAQ’s en meld u aan voor deelname.

Pin It on Pinterest