FAQ

Veel gestelde vragen over Good Governance

Wat is het verdienmodel van GG.NU?

In de opstartfase van de Stichting Good Goverance.NU werden de kosten (>€10.000) gedragen door de initiatiefnemers. We zijn nu op het moment gekomen dat hulp wordt ingeroepen van donateurs en sympatisanten. Als de concrete GG.NU producten (GGAP-tool en dialoogsessies) concreet zijn hopen we op sponsoring van bedrijven en instellingen.

Wat is de ‘GGAP’ tool?

De recente governance praktijk wijst uit dat toezichthouders soms beslissingen moeten nemen of goedkeuren op basis van informatie die achteraf onvolledig of achterhaald blijkt. De Stichting GoodGovernance.NU introduceert het begrip ‘GGAP’ (Good Governance Assessment Picture (GGAP). Deze tool geeft het verschil (‘gap’) weer tussen de perceptie van bestuurders en de ervaring bij managers en de omgeving. Het GGAP-onderzoek is geen doel op zich maar een middel en leidraad om goed geïnformeerd discussie over governance te voeren. De discussie kan gaan over alle relevante governance issues; niet alleen over bedreigingen maar ook over kansen.

  • Beleid en Uitvoering
  • Perceptie van resultaat en gedegen Onderbouwing
  • De wens om de Corporate Governance Code of het Handvest Publiek Verantwoorden in te voeren en de realiteit daarvan
  • Het voornemen om te reorganiseren naar nieuw bestuursbeleid en de realisatie

Alleen op basis van relevante informatie en communicatie kunnen toezichthouders hun verantwoordelijkheid nemen. Soms wordt pijnlijk duidelijk dat het bestuur toezichthouders niet over alle elementen voor goed toezicht informeert. Ook ervaren en gecommitteerde toezichthouders blijken achteraf verrast door kritieke omstandigheden, die niet alleen bedreigend zijn voor de organisatie maar die ook het maatschappelijk vertrouwen in de kwaliteit van bestuur en hun persoonlijk imago schaden. Naar de oorzaken hiervan bestaat wetenschappelijk onderzoek maar de Stichting ziet de noodzaak verder onderzoek te doen. Onze interviews met 20 bestuurders en toezichthouders wijzen vooralsnog naar de volgende oorzaken:

  • De ‘harde’ informatie is altijd wel beschikbaar en hoewel deze soms moeilijk te interpreteren en te doorgronden is, beschikken toezichthouders meestal over voldoende ervaring om hierover hun mening te vormen.
  • Van groot belang is echter ook de zogenaamde relevante ‘zachte’ informatie die vaak ontbreekt. Hiermee bedoelen we de ‘sociale informatie’ uit de organisatie. In de Corporate Governance Code en het vergelijkbare Handvest Publiek Verantwoorden benoemen thema’s om zachte informatie te verwerven zoals: waardecreatie op lange termijn, risico’s, cultuur, duurzaamheid en stakeholders.
  • Toezichthouders vertrouwen gemakkelijk op hun intuïtie en op wat zij van terzijde vernemen maar weten niet welke informatie bewust of onbewust wordt achtergehouden.
  • Toezichthouders hebben de plicht hebben om informatie te vragen (’haalplicht’) maar kunnen die niet altijd verkrijgen. Middelen voor toezicht zijn beperkt (tijd, kennis, capaciteit, en budget).
  • Het is lastig vragen te stellen over iets wat je niet weet (‘you don’t know what you don’t know’).

Read more GGAP information

Over welke vragen gaat Good Governance?

Je zult maar bestuurder zijn in deze tijd, of professional,  leidinggevende of adviseur. Er komt een wereld aan Governance vragen op je af. Wat te doen:
* als de druk van stakeholders en de media toeneemt?
* als je ziet aankomen dat de samenwerking met medebestuurders ontoereikend is om te kunnen optreden?
* als je als toezichthouder ziet dat strategie en beleid niet meer echt ‘kloppen’?
* als je als front-line werker niet met de beschikbare procedures en beslisruimte uit de voeten kunt?
* als je loyaal wilt zijn aan je collega’s en ze ook wilt aanspreken op hun gedrag?
Op deze site vind je voorbeelden, medestanders en een vertrouwelijke omgeving om door te denken. In het linkermenu zie je meer thema’s, dringende vragen en mogelijk de weg naar de antwoorden die je zoekt. Desgewenst kun je een eigen Bouwplaats organiseren die we graag faciliteren.

Voor wie?

Wij willen een platform bieden aan betrokken bestuurders, toezichthouders, eerste lijnswerkers en bestuursadviseurs om het begrip Good Governance in praktijk te brengen. We bieden een platform waarop zij allen hun verhalen kwijt kunnen, inspiratie kunnen opdoen, medestanders kunnen vinden om een slag dieper te denken dan waaraan je toekomt in de waan van de dag.

 

Wat is de missie van Good Governance?

Wij vinden Governance een belangrijk kracht in onze maatschappij, waaraan we graag een bijdrage willen leveren. Kort gezegd is onze missie: verbeteringen op het gebied van Goed Bestuur bevorderen. We hebben onze missie uitgeschreven in een Verklaring, te vinden op de website om iedereen gelegenheid te geven de verklaring van commentaar te voorzien en publiekelijk steun uit te spreken.

Waarom Good Governance?

Het is een constructieve reactie op de verhalen in de media over het misgaan van Governance. Natuurlijk moeten schandalen aan het licht komen, dan kan er wat gebeuren. Maar het is niet genoeg om zondebokken aan te wijzen of slachtoffers te benoemen. Het gaat erom Governance structureel aan de orde te stellen. Dat willen we met dit initiatief: belangrijke vragen aan de orde laten komen. Wat is dan Good Governance? Hoe komt het dat iets dat iedereen wil (GoodGovernance) toch blijkbaar niet vanzelfsprekend is? We zien tot nog toe een leemte als het gaat om vragen waarvoor dringend aandacht nodig is.

Wat is een ‘Bouwplaats’ ?

Een Bouwplaats is een bijeenkomst van bestuurders die met elkaar in gesprek willen over Good Governance. Bouwplaatsen zijn er om verder te bouwen aan het gedachtegoed. We organiseren 2 à 3 bouwplaatsen per jaar. Als je wilt deelnemen: graag! Bel of mail!

Wat zijn thema’s die aan de linkerkant van een pagina staan?

We vroegen ons af hoe we de inhoud van de verhalen toegankelijk konden maken. Uit alle verhalen halen we de meest krachtige quotes. Geleidelijk zien we rode draden ontstaan en daar maken we een thema van. Klik op een thema en er verschijnt een pagina met uitspraken uit de verhalen. Je kunt vandaar doorklikken naar het interview.

Ik heb zelf ook een verhaal dat zou passen; kan dat?

We hopen dat er veel bestuurders en anderen “met een goed verhaal” bereid zijn tot een interview. Bel Carolien, Cor, Casper of stuur een mailtje.

Wat willen jullie onderzoeken?

De plannen omvatten -op dit moment- onderzoek naar de effecten van decentralisatie op good governance. Zie voor meer achtergrond deze blog.

Waar kan ik de verklaring Good Governance ondertekenen?

Dat kan op deze website, klik hier.

Pin It on Pinterest