Waarom ‘Good Governance’?

Ook verrast en verwonderd door de berichtgeving over de Nederlandse governance praktijk? Bijna ga je denken dat bestuurders er op uit zijn om zichzelf te verrijken, excessen te laten voortwoekeren en zich niet bekommeren over schade aan het maatschappelijk vertrouwen.
Lees verder…

GG-man-front-1920x924

Vertel je Verhaal

Het gaat om verhalen; van bestuurders, frontlijnwerkers, managers, wetenschappers en nieuwsgierigen. Over wat je meemaakt, doormaakt en als visie ontwikkelt op Good Governance. En over wat je wilt doorgeven, over dilemma’s, goede ervaringen.
Lees verder …

my-story-front-2-1920x960

Voor wie?

We richten ons tot ambitieuze bestuurders en managers die in ethiek en ‘goed bestuur’ een bron van nieuwe mogelijkheden en innovatie zien, zowel voor hun onderneming als voor zichzelf. Ondernemendheid in een verantwoord kader is de basis voor duurzaam succes. 
Lees verder…

slurf-straat-front-1920x921

GoodGovernance.NU – in een notendop

GoodGovernance.NU is een onafhankelijke denktank met als missie het innoveren van governance. ..Lees verder..

Good Governance Assessment

We werken aan de ontwikkeling van een ‘Good Governance Assessment Picture’, of ‘GGAP-tool’. Het is een instrument voor commissarissen en toezichthouders om in eigen informatie te voorzien. Doorgaans zijn de organen voor toezicht afhankelijk van wat Raden van Bestuur hen aan -meestal harde – gegevens verstrekken.  Lees verder.. 

Twitter


Karel Noordzij: werk aan een integere cultuur.

Karel Noordzij: werk aan een integere cultuur.

De echte concurrentiestrijd gaat zich toespitsen op het aantrekken en behouden van menselijk talent. En om te voorkomen dat dat talent wegloopt, moeten leiders waarden als een ‘integere cultuur’ en ‘zingeving’ in hun organisaties in ere herstellen en expliciet uitdragen.

Lees meer...
Wijnand Nuijts: organiseer je eigen tegenspraak

Wijnand Nuijts: organiseer je eigen tegenspraak

Belangrijkste is dat je je eigen tegenspraak moet organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘outsider’s view’, ‘dialectical inquiry’ te organiseren of per toerbeurt een ‘advocaat van de duivel’ aan te wijzen. Op deze manier wordt er kritisch nagedacht zonder dat een persoon het stigma krijgt van drammer. Ook moeten zowel de RvB als de RvC […]

Lees meer...
Hans Hoek: confrontaties aandurven

Hans Hoek: confrontaties aandurven

Het gaat goed als een bestuurder zich realiseert dat hij niet de wijsheid in pacht heeft, dat er altijd tegenargumenten zijn. En als een toezichthouder kritisch blijft kijken, ongeacht de druk. Dat betekent dat de Raad van Toezicht af en toe een conflict met de Raad van Bestuur zal hebben. Je moet accepteren dat dit […]

Lees meer...
Karel Vuursteen – het gaat om het ethische kompas.

Karel Vuursteen – het gaat om het ethische kompas.

Iedereen moet dilemma’s herkennen en weten hoe je tot oplossingen komt. Dat kan alleen door ontwikkeling en openheid. Anders kun je als bestuurder geen verantwoordelijkheid dragen. Dat ontwikkelen naar de haarvaten is buitengewoon motiverend voor de organisatie en ook leuk.

Lees meer...

Meer verhalen? Lees ze hier.

Pin It on Pinterest