zorg voor continue onderhoud

De overlegstructuur was onduidelijk en volstrekt onhelder wie waarover kon beslissen. Er kon net zo goed een kredietbeslissing genomen worden in een HR overleg en een beslissing over de groenvoorziening in een managementvergadering. Jeroen Drost, dir. NPM Capital, vm. bestuursvoorzitter NIBC 

Het belang is evident maar wees je bewust van de beperkingen van het systeem, de mate waarin governance aan slijtage onderhevig is. Het vergt continu onderhoud, want mensen veranderen en omstandigheden wijzigen. Martijn Wissels – dir Group Risk Management SNS Reaal. 

Het was de bedoeling dat de BU’s meer zelfstandigheid zouden krijgen. Maar als je dat doet zonder een gezamenlijke bestuurscultuur, een algemene ‘set of values’ dan loop je een risico. Jan Eijsbouts, hgl. MVO, Universiteit Maastricht. 

het zoeken naar een aanvaardbaar compromis moet in de haarvaten van de hele onderneming aanwezig zijn. Karel Vuursteen vm CEO Heineken

Pin It on Pinterest