wetten & regels

Governance gaat veel verder dan het je houden aan de wet, het gaat erom dat iedereen zich voegt naar de interne gedragscode als resultante van een algemeen inspraakproces, zodat de ethische waarden gedragen worden binnen het hele concern.   Jan Eijsbouts, hgl. MVO, Universiteit van Maastricht.

Hoe moeten wij het verkrijgen van een opdracht in een ver buitenland beoordelen als dat zonder steekpenningen niet kan? Ons geweten spreekt heldere taal: Fraude! Toch weet iedere zakenman dat in dat verre land je onderneming kansloos is als je niet in dat systeem meedraait. Wat een enorm dilemma voor de ethisch handelende ondernemer, die het voortbestaan van het bedrijf moet bevechten.  Marcel van Oosten – vm. vice President Rechtbank Amsterdam.

Niet lang geleden was de effectenhandel op de beurs met voorkennis heel gebruikelijk. Handel zonder voorkennis vond men gevaarlijk speculeren! Marcel van Oosten – vm. vice President Rechtbank Amsterdam.

“Formeel bestaat Good Governance uit een set van regels maar natuurlijk ligt het veel complexer dan het afvinken volgens de regels. Je kunt iets afvinken en denken dat het niet nodig is om er iets aan te doen. Of je dat al dan niet doet is afhankelijk van je ethische kompas. Karel Vuursteen vm CEO Heineken

Pin It on Pinterest