voorwaarden voor ‘goed bestuur’

De overlegstructuur was onduidelijk en het was volstrekt onhelder wie waarover kon beslissen. Jeroen Drost, directeur NPM Capital en voormalig bestuursvoorzitter van NIBC

Als commissaris wil je kunnen vertrouwen op de bestuurders. Als je ‘over je schouder moet kijken’ en mensen moet gaan controleren ben je fout bezig. Leen Paape – Dean Nyenrode Universiteit

’s Lands wijs, ’s lands eer? Toch niet altijd ….  Marcel van Oosten – vm. vice president Rechtbank Amsterdam,

Pin It on Pinterest