verwachtingen managen

Die mening moet je helder onderbouwen want alleen de stelling ‘dat voelt niet goed’, is onvoldoende om anderen te overtuigen. Paul Driessen, vm.  managing director ABN-AMRO

Soms is de ‘macht’ van de medewerkers of de omgeving zo groot dat de top geen goede beslissingen kan doorvoeren.  Paul Teeuwen – IT strategie consultant/enterprise architect

Het principe in de Nederlandse Corporate Governance Code, dat de verantwoordelijkheid  voor de maatschappelijke effecten van de onderneming tot de kernverantwoordelijkheden van het bestuur behoort, is erg abstract. Dat moet je concreet maken. Voor iedere onderneming zal je contextueel moeten nagaan, wat de maatschappelijke verwachtingen zijn voor die onderneming, en wat de impact van het handelen is zowel positief als negatief.  Jan Eijsbouts, hgl. MVO, Universiteit van Maastricht.

Pin It on Pinterest