meer dan een stelsel van afspraken

Good governance is een goede dialoog tussen …..  Martijn Wissels – dir Group Risk Management SNS Reaal.

Er is geen perfect systeem  Martijn Wissels – dir Group Risk Management SNS Reaal.

Tegenspraak en dialoog zijn noodzaak! Klokkenluiders zijn vervelend maar kunnen nuttig zijn. Marcel van Oosten – vml. vice-president Rechtbank Amsterdam

Er bestaat alleen good governance bij goed gedrag. Wijnand Nuijts, dir. Governance, Gedrag & Cultuur DNB

Formeel bestaat Good Governance uit een set van regels maar natuurlijk ligt het veel complexer dan het afvinken volgens de regels. Je kunt iets afvinken en denken dat het niet nodig is om er iets aan te doen. Of je dat al dan niet doet is afhankelijk van je ethische kompas. Karel Vuursteen – vm CEO Heineken

Pin It on Pinterest