Literatuur

Reflecties op relevantie literatuur over good governance

Op deze plaats publiceert ons Klankbordgroep lid Ad Bredero in de komende tijd samenvattingen van boeken die hij en wij voor onze onderwerpen belangrijk vinden.

Ad Bredero – cardioloog – tot 1 juli 2015 klinisch werkzaam geweest in het Diakonessenhuis Utrecht was naast directe patiëntenzorg actief als lid maatschapsbestuur, in onderwijstaken, in commissiewerk voor het ziekenhuis en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en ten behoeve van wetenschappelijk cardiologisch onderzoek. Hij is geïnteresseerd geraakt in de Stichting Good Governance en opgenomen in de Klankbordgroep en de werkgroep GGAP-tool. Daarnaast doet hij gericht literatuuronderzoek hetgeen resulteert in op de website geplaatste boeksamenvattingen over relevante onderwerpen.

Kees Cools: “Controle is goed … vertrouwen nog beter”
Reflecties door Ad Bredero mei 2016

Karel Noordzij: “op weg naar nieuw leiderschap”
Reflecties door Ad Bredero mei 2016

Pin It on Pinterest