informatie krijgen en zoeken

De RvC zat in een moeilijke positie. Ze wilden controle maar het ontbrak hen vaak aan tijd, kennis en overzicht om zich te verdiepen in alle kwesties die er speelden. Vaak was de informatie van de RvB de enige informatie die ze kregen en was er geen tijd om hun eigen managementinformatie te verzamelen.  Willem Nagtglas Versteeg – vm. secr. RvB en RvC ABNAMRO

Voor non-executives is (het) alleen enkele keren per jaar vergaderen met de voltallige board of in sub-committees. Het bestaat daarnaast uit actief of via de voorzitter informatie krijgen en verwerken, vragen stellen en desgevraagd adviezen geven. Als Authority member ga ik er op uit om mijn informatie te krijgen: naar conferenties, workshops en agenda-bepalende bijeenkomsten, zowel intern georganiseerd als in de omgeving. Anton Valk – Founding CEO Abellio Group; vz. Brits-Nederlandse KvK

Je hoort wel eens dat managers bepaalde informatie niet willen horen, omdat ze er dan verantwoordelijk voor zijn. Ik vind dat geen goede handelingslijn. Als het ergens misgaat in een bedrijf, dan zijn er voor de top maar twee mogelijkheden. Ofwel je wist het, en je hebt het de toezichthouder niet verteld. Ofwel je wist het niet, maar dan had je het moeten weten. In beide gevallen is het niet goed. Leen Paape – Dean Nyenrode Universiteit

Pin It on Pinterest