dialoog met de stakeholders

Belangrijkste issue voor IT Governance is ‘ownership’; Paul Teeuwen – IT strategie consultant, enterprise architect.

Vanuit de stakeholders gezien kun je Governance ophangen aan het aandeelhoudersmodel, het stakeholders model, of het ondernemingsmodel. Jan Eijsbouts hgl. MVO, Universiteit van Maastricht.

Los van de integratieaspecten om het totale systeem dat je met partners maakt live te krijgen blijken er vervolgens legio valkuilen te zijn om te bepalen wie verantwoordelijk is voor support bij fouten in de software en wie uiteindelijk het “ondernemersrisico” draagt. Ik had niet zonder partners gekund. Maar het werkt alleen met heel veel inspanning; het bereiken van klanttevredenheid vraagt meer energie en marge dan aanvankelijk gedacht.  Flip Goudsmit – CEO software leverancier Gegeka-DSA.

Pin It on Pinterest