Verhalen

Wat betekent ‘Good Governance’ in de praktijk van het besturen? Welke criteria hanteer je voor Good Governance? Wat zijn voorbeelden van strategische successen dankzij Good Governance?

Lees hier de verhalen uit de praktijk van Good Governance. Persoonlijke ervaringen van bestuurders, toezichthouders en frontline werkers over hun oplossingen van complexe situaties en de dilemma’s die je daarbij tegen komt.

Johan Kleyn: Good governance is goed willen luisteren

Na zijn studie rechten in Utrecht, Londen en New York werkte Mr. Johan Kleyn bij verschillende advocatenkantoren (Derks, Loeff Claeys Loef Claeys Verbeke, Allen & Overy). Thans is hij advocaat bij Jones Day, een wereldwijd opererend advocatenkantoor. Governance interesseert hem in het kader van zijn specialisatie in fusies en overnames – vriendelijke en onvriendelijke. Hij […]

Karel Noordzij: werk aan een integere cultuur.

De echte concurrentiestrijd gaat zich toespitsen op het aantrekken en behouden van menselijk talent. En om te voorkomen dat dat talent wegloopt, moeten leiders waarden als een ‘integere cultuur’ en ‘zingeving’ in hun organisaties in ere herstellen en expliciet uitdragen.

Wijnand Nuijts: organiseer je eigen tegenspraak

Belangrijkste is dat je je eigen tegenspraak moet organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘outsider’s view’, ‘dialectical inquiry’ te organiseren of per toerbeurt een ‘advocaat van de duivel’ aan te wijzen. Op deze manier wordt er kritisch nagedacht zonder dat een persoon het stigma krijgt van drammer. Ook moeten zowel de RvB als de RvC […]

Hans Hoek: confrontaties aandurven

Het gaat goed als een bestuurder zich realiseert dat hij niet de wijsheid in pacht heeft, dat er altijd tegenargumenten zijn. En als een toezichthouder kritisch blijft kijken, ongeacht de druk. Dat betekent dat de Raad van Toezicht af en toe een conflict met de Raad van Bestuur zal hebben. Je moet accepteren dat dit […]

Karel Vuursteen – het gaat om het ethische kompas.

Iedereen moet dilemma’s herkennen en weten hoe je tot oplossingen komt. Dat kan alleen door ontwikkeling en openheid. Anders kun je als bestuurder geen verantwoordelijkheid dragen. Dat ontwikkelen naar de haarvaten is buitengewoon motiverend voor de organisatie en ook leuk.

Leen Paape: beslissen in onzekerheid

Achteraf kan iedereen altijd wel zeggen wat je had moeten doen. Maar op het moment zelf? Dan is het niet altijd zo simpel. Ik vind dat je voorzichtig moet zijn met het gooien van de eerste steen. Want let wel: de ogen zijn gericht op het individu die een beslissing neemt. Maar het is niet […]

Jan Eijsbouts: van kartelafspraken naar good governance

Het was de bedoeling dat de BU’s meer zelfstandigheid zouden krijgen. Maar als je dat doet zonder een gezamenlijke bestuurscultuur, een algemene ‘set of values’ dan loop je een risico. Dat bleek ook zo. (..) Wat ik vanuit een governance oogpunt wilde was iets heel onconventioneels: een governance aanpak die verboden kartelafspraken zou gaan voorkomen.

Wim Dik: ruimte voor ondernemendheid

In een land met al die ‘ikkers’ moet governance ontplooiing mogelijk maken. Het land is verwend en verwacht van de overheid overal oplossingen voor. Voor groepsdruk in een Raad van Commissarissen moet een oplossing komen en je moet groepsdruk vanuit de eigen organisatie onderkennen als iets waar een governance-probleem achter kan schuilgaan. Het beste systeem […]

Marcel van Oosten: laat je geweten spreken.

Het eigen geweten en het ethisch besef zijn dè drijvende krachten voor good governance van iedere ondernemer. Ik zie over de lange termijn vooruitgang in het denken en handelen van ondernemers. De invloed van Descartes en Rousseau werkt nog steeds door.

Willem Nagtglas Versteeg: Raad van Commissarissen moet sterk zijn.

De RvC zat in een moeilijke positie. Ze wilden controle maar het ontbrak hen vaak aan tijd, kennis en overzicht om zich te verdiepen in alle kwesties die er speelden. Vaak was de informatie van de RvB de enige informatie die ze kregen en was er geen tijd om hun eigen management informatie te verzamelen. […]

Pin It on Pinterest