Blogs van Good Governance

Sociale media – vloek of zegen voor een Boardroom?

Gespannenheid in de Boardroom die uitmondt in een crisis is een oud thema. Daar waar mensen samen komen, inzichten en belangen verschillen, als men zaken voor elkaar moet krijgen en als externen meekijken zal altijd spanning ontstaan. In menige Boardroom klinkt vanouds het devies om spanningen binnenskamers en in betrekkelijke stilte op te lossen. De […]

Tussen ‘Angels’ en ‘Het Kwaad’ – persoonlijke keuzes bij Good Governance

Gewenning aan ‘Angels’ Wat denk jij bij de stelling dat onze tijd democratischer, rechtvaardiger en minder gewelddadig is dan ooit? Toen ik die stelling onlangs las moest ik denken aan de verzuchtingen om me heen: “in wat voor wereld zijn we terecht gekomen?”. Wat we sinds ‘9/11’ in de Westerse wereld meemaken schokt historisch gegroeide […]

Reflectie voor bestuurders

Governance en reflectie voor bestuurders Beyond Consultancy organiseert gesprekken voor reflectie tussen bestuurders waarin ontmoeting rond een bestuurlijk vraagstuk centraal staat. Begeleiding door ervaren facilitators, aanbevolen door GoodGovernance.NU. Kern van de opzet is gezamenlijke ontdekking van nieuwe benaderingen door reflectie. Klik hier voor de informatiefolder over de aanpak en inschrijving. De samenstelling van de groepen begint […]

Toezicht in de social profit – de hybride opgave tussen organisatie en burger

Recent was ik als toezichthouder betrokken bij de beëindiging van een welzijnsorganisatie en het faillissement van een zorginstelling. Hoe ga je hier vanuit je professionaliteit en vooral je persoonlijkheid mee om? Is je beleid als toezichthouder anders dan bij een profit organisatie? Van wie is de organisatie? Een zeer belangrijke vraag die het verschil bepaalt […]

Marjolijn Keesmaat nieuwe blogger

Marjolijn Keesmaat werkt in de social profit. Ze is toezichthouder en bestuurder vanuit haar eigen bedrijf Maat Management. Maat Management richt zich op sociale vraagstukken en ontwikkelingen in de social profit. Haar drijfveren zijn het centraal stellen van de meerwaarde voor de cliënt en de ontplooiing van de professionals. Deze drijfveren maken haar enthousiast voor haar werk, […]

Besturen onder druk

Met onze collega’s van de coöperatie Beyond Consultancy besloten we tot het organiseren van een reeks gesprekken met adviseurs en bestuurders over het thema ‘Besturen onder druk’. We gaven de reeks de titel mee van Beyond Board. Het thema ligt voor de hand: we hebben empathie met bestuurders die onder druk staan en belang bij het aanscherpen […]

Drie hoofdthema’s Good Governance

De gestaag groeiende Klankbordgroep van geïnteresseerden in de doorontwikkeling van Good Governance adviseerde in april dit jaar (2016) de aandacht te verdelen over drie hoofdthema’s: dialoog over dilemma’s, decentralisatie onderzoek en de ontwikkeling van de ‘Good Governance Assessment Picture’ of ‘GGAP – tool’. Hoofdthema Dialoog over dilemma’s In alle Verhalen spelen dilemma’s een doorslaggevende rol; voor de […]

Mijn persoonlijk AOM-programma

Weer thuis na de conferentie, enigszins bijgekomen van de jetlag, maak ik de balans op van de AOM-conferentie. Ik ben ijverig geweest, maar liefst 26 inhoudelijke sessies gevolgd. het korte overzicht van het programma is hier. Heb je belangstelling voor een van de workshops – wil je inhoudelijk meer weten? Je bent van harte uitgenodigd om […]

Nog meer aspecten van Governance – laatste dag van de AOM conferentie

Vandaag 11 augustus is de vijfde dag van de AOM conferentie – langzamerhand word je wat moe van alle paper presentations, het is goed dat het de laatste dag is. Er kwam een breed scala aan governance onderwerpen langs. Een prachtige sessie over de vraag wat er eigenlijk in de organisatie gebeurt met de strategieën […]

Theoretische grondslagen van organiseren – vierde dag AOM

De maandag op de AOM conferentie is traditioneel de belangrijkste dag voor de presentatie van wetenschappelijk onderzoek. Het programma voor maandag is ongeveer drie keer zo uitgebreid als op de eerdere dagen. Vrijdag en zaterdag gaan vooral over de praktijk, zondag is een gemengde dag met ook veel vergaderingen van de vereniging. Maandag is het […]

Governance in de publieke en de private sector: kruisbestuiving?

Op deze derde dag van de AOM conferentie heb ik workshops gekozen met als thema hoe en waarin Governance in de publieke en in de private sector elkaar kunnen versterken. Dit thema werd vanuit veel verschillende invalshoeken benaderd: het ging van publiek–private partnerships tot sourcingsstrategieën (make, buy or ally), van gevangenis management tot de rol […]

Sustainability & Governance – de tweede AOM dag

De sessies van vandaag gingen grotendeels over duurzaamheid en governance. Het onderwerp werd vanuit volstrekt verschillende invalshoeken aangevlogen. De eerste sessie ging over de vraag wat de factoren zijn, of de werkende mechanismen, waarmee organisaties zich ontwikkelen naar ‘stakeholder oriented governance models’. Ik leerde hier een nieuwe definitie van sustainability die mij zeer aanspreekt: ‘the […]

Pin It on Pinterest