Sociale media – vloek of zegen voor een Boardroom?

Een oud thema

Gespannenheid in de Boardroom die uitmondt in een crisis is een oud thema. Daar waar mensen samen komen, inzichten en belangen verschillen, als men zaken voor elkaar moet krijgen en als externen meekijken zal altijd spanning ontstaan. In menige Boardroom klinkt vanouds het devies om spanningen binnenskamers en in betrekkelijke stilte op te lossen. De vraag is of dat nog kan. De brede opkomst van sociale media beïnvloedt het werken binnen de Boardroom. Niet alleen omdat de wet steeds meer gegevens van Boards eist maar vooral omdat over ieder lid van een Board wel iets op de digitale snelweg te vinden is.

Sociale media in de Boardroom

Alle partijen in de boardroom zijn zich, ook als ze zelf niet actief zijn op sociale media, terdege bewust van de impact van dit medium. Het is onbekend of het aantal crisissen door het gebruik van de sociale media toeneemt maar het lijkt er wel op. Terwijl een goede definitie van reputatieschade ontbreekt is in menige Boardroom de angst daarvoor voelbaar. Zo beginnen wachtgelden in de social profit  een individuele immateriële schade te worden. Ook al zijn ze wettelijk toegekend, bestuurders worden als toezichthouders geweerd als hun wachtgeld of een andere vergoeding in de sociale media onder de loep genomen is. Angst voor wat de buitenwereld denkt van een snel vertrek, of voor lastige vragen in het huidige werk, lijken bestuurders schuw te maken. Recruiters werken hard mee aan de angst voor reputatieschade en versterken die soms nog.

Invloed op besluitvorming

Belangrijker dan mogelijke reputatieschade is de vraag naar beinvloeding van de besluitvorming in de Boardroom. Zo is het toezichthouder-zijn ten tijde van een faillissement geen pré voor een vervolg carrière, een integriteitsonderzoek in de Board een regelrechte ramp, kritiek van een OR op de Board desastreus.  Deze zaken hebben een effect op andere Boards en verhinderen daadkrachtig, scherp-analytisch en strategisch handelen. Het kan niet anders dan dat de mogelijkheid tot openlijke be- en veroordeling invloed heeft.

Wanneer is social media dan een uitkomst, een zegen?

Dat valt te raden: wanneer het goed gaat, er positieve berichten te melden of ‘sociale cadeautjes’ te vergeven zijn. Maar ook als de Board een gezamenlijke strategie over sociale media hanteert, deze omarmt en zich door negatieve berichten en angst daarvoor niet uit het veld laat slaan. Ja dan , dan is het een prachtig medium.

 

Marjolijn Keesmaat
november 2016

 

 

 

 

 

No comments yet.

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel

Deel op: