Besturen onder druk

Met onze collega’s van de coöperatie Beyond Consultancy besloten we tot het organiseren van een reeks gesprekken met adviseurs en bestuurders over het thema ‘Besturen onder druk’. We gaven de reeks de titel mee van Beyond Board. Het thema ligt voor de hand: we hebben empathie met bestuurders die onder druk staan en belang bij het aanscherpen en doordenken van inzicht over situaties waarover -opmerkelijk genoeg- weinig publicaties beschikbaar zijn. Bestuurders willen, zo merkten we, daarover vanuit hun betrokkenheid graag spreken en hebben behoefte aan een publiek voor interactie over hun ervaringen. We boden daartoe een omgeving van vertrouwelijkheid (geen verslag, geen publicaties, geen media, alleen een kerninzicht op de website van Beyond Consultancy) en gespreksgenoten van ‘medestanders’. We nodigden onze collega-adviseurs uit en verzochten hen bij inschrijving een bestuurder uit hun netwerk mee uit te nodigen. Tevens een van te voren in te dienen vraag of thema om interactie over belangwekkende onderwerpen tijdens het gesprek aandacht te kunnen geven. Van de in rekening gebrachte toegangsprijs gaat een derde naar een door de bestuurder -wiens ervaring bij de bijeenkomst centraal staat- te kiezen goed doel.

In het seizoen 2015 – 2016 organiseerden we volgens deze formule vier bijeenkomsten, met Louise Gunning, Doekle Terpstra, Peter Wakkie en Frans Cremers; in september 2016 met Jolande Sap.

Interesse? Ga naar de website van Beyond Consultancy voor aanmelding en inschrijving; daar ook de kerninzichten van de tot nu toe gehouden ‘Beyond Board’ bijeenkomsten.

 

 

No comments yet.

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel

Deel op: